Ga naar pagina inhoud

Met AI naar een betere wereld

Natuurlijk: met Artificial Intelligence (AI) kun je businessprocessen efficiënter maken, klantcontacten automatiseren en gegevens analyseren. Maar de verkoop van AI-oplossingen is ook goed voor jouw business. En AI biedt meer: het is een kans op een mooiere, eerlijkere en duurzamere wereld. En daarmee een ‘driver’ voor jouw doelstellingen op dit gebied. Wij geven je enkele kansrijke ideeën waar de samenleving en de planeet ook van profiteren.

1. Eerlijkere werving en selectie

AI kan helpen bij het opsporen en verminderen van vooroordelen en discriminatie. Door algoritmen te ontwikkelen die vooroordelen herkennen, kunnen we systemen creëren die eerlijker en inclusiever zijn.

Stel je voor dat een bedrijf AI gebruikt om sollicitanten te screenen op basis van hun cv’s. Traditioneel kunnen recruiters onbewuste vooroordelen hebben die van invloed kunnen zijn op hun beslissingen. Denk aan vooroordelen op basis van gender, ras of leeftijd. Het AI-model kan worden geïnstrueerd om alleen te letten op relevante vaardigheden, ervaring en prestaties die belangrijk zijn voor de functie.

Dokter en patient bekijken een digitaal dossier

2. Betere, persoonlijkere zorg

Stel dat een gezondheidszorginstelling een AI-systeem ontwikkelt en implementeert dat grote hoeveelheden medische gegevens van patiënten met diabetes verzamelt en analyseert. Dit AI-systeem kan gebruikmaken van machine learning-algoritmen om patronen en trends in de gegevens te identificeren en te leren welke behandelingen het meest effectief zijn voor verschillende patiëntengroepen.

Meldt een nieuwe diabetespatiënt zich aan voor zorg? Dan kan een arts het AI-systeem raadplegen om een zorgvuldige en gepersonaliseerde diagnose en behandelingsplan op te stellen. Het AI-systeem kan daarbij rekening houden met verschillende factoren, zoals de medische geschiedenis, leeftijd, geslacht, genetische aanleg en levensstijl van de patiënt.

3. Bestrijding van prijsdiscriminatie

AI kun je ook inzetten om oneerlijke prijsstelling en prijsdiscriminatie aan te pakken. Met slimme prijsalgoritmen kunnen bedrijven hun producten en diensten eerlijk en transparant aanbieden aan klanten.

Een concreet voorbeeld waarbij AI oneerlijke prijzen kan tegengaan, is in online retail. Stel je voor dat een e-commercebedrijf verschillende prijzen hanteert voor hetzelfde product, afhankelijk van de geografische locatie van de klant. Dit staat bekend als geografische prijsdiscriminatie. Daarbij krijgen klanten in verschillende regio’s verschillende prijzen te zien voor dezelfde items.

Het AI-algoritme kan de prijzen evalueren op basis van verschillende factoren, zoals marktvraag, concurrentie en kosten. Hierdoor kan het bedrijf consistente en eerlijke prijzen bieden voor alle klanten, ongeacht hun locatie.

Verminderen van CO2 uitstoot door middel van AI

4. Verminderen van brandstofverbruik en CO2-uitstoot

AI kan een cruciale rol spelen in het verminderen van het brandstofverbruik in de transportsector. Met behulp van AI-gestuurde route-optimalisatie kunnen transportbedrijven hun voertuigen slimmer en milieuvriendelijker laten rijden. Het AI-algoritme kan voortdurend verkeersgegevens, weersvoorspellingen en andere factoren analyseren. Daarmee kan het de meest efficiënte en snelste route voor elk voertuig bepalen. Met die geoptimaliseerde routes kunnen transportbedrijven hun brandstofverbruik en de uitstoot van broeikasgassen aanzienlijk verminderen.

AI gebruik in de landbouw

5. Verminderen van verspilling in de landbouwsector

In de landbouwsector kan AI worden gebruikt voor precisielandbouw. Daarbij berekenen AI-systemen precies de juiste hoeveelheid water, meststoffen en bestrijdingsmiddelen. Zo kunnen boeren zorgen voor hogere opbrengsten en minder verspilling.

Daarnaast kan een AI-systeem realtime inzicht geven in bijvoorbeeld de gezondheid van gewassen en de bodemgesteldheid. Hierdoor kunnen boeren nauwkeurige beslissingen nemen en gerichte acties ondernemen om de groei te optimaliseren en tegelijkertijd het milieu te beschermen.

6. Beschermen van de ecosystemen en biodiversiteit

AI kan ook helpen de biodiversiteit te beschermen. Zo kunnen AI-systemen veranderingen in of bedreigingen voor ecosystemen identificeren met behulp van camera- en satellietbeelden. Denk aan illegale jacht en ontbossing of degradatie van habitats. Ook kan AI door het analyseren van vogelgeluiden veranderingen in populaties en migratiepatronen in kaart brengen. Zo kunnen wetenschappers verlies van de leefomgeving vroegtijdig opmerken.

Ook met geavanceerde beeldherkenningstechnologie kan AI hieraan bijdragen. Denk aan het monitoren van populaties van zeldzame dieren en het identificeren van illegale jacht of handel.

7. Eerlijke kansen en persoonlijkere benadering in het onderwijs

In een AI-ondersteunde klasomgeving kunnen leerlingen interactief leren via digitale platforms. Deze platforms kunnen AI-algoritmen gebruiken om het leerproces van elke leerling te analyseren, inclusief hoe ze omgaan met verschillende concepten en problemen. Op basis van deze analyse kan het systeem gepersonaliseerde leertrajecten aanbieden. Zo kunnen leerlingen werken aan onderwerpen waar ze meer oefening voor nodig hebben, terwijl ze sneller door de stof kunnen gaan die ze wel goed begrijpen.

Bovendien kan AI helpen bij het detecteren van leermoeilijkheden bij individuele leerlingen. AI kan bijvoorbeeld opmerken aan de hand van interacties met het platform dat een leerling moeite heeft met bepaalde wiskundige concepten. Vervolgens kan het platform de docent informeren, waardoor er vroegtijdige interventies kunnen plaatsvinden.

8. Efficiënter (samen)werken

Google introduceerde onlangs Google Duet AI, een uitbreiding voor de applicaties in Google Workspace. Deze AI-assistent ondersteunt gebruikers middels ‘generative AI’. Het kan op basis van opdrachten (prompts) helpen met bijvoorbeeld het schrijven van een e-mail, het opstellen van een agenda voor een meeting of het genereren van afbeeldingen voor een presentatie.

De assistent kan ook tekst verbeteren. De tool kan daarnaast data uit Google Sheets omzetten in nuttige informatie. Op die manier helpt Google de (samen)werking en productiviteit te verbeteren.

Ethisch leiderschap

Het is waardevol wanneer AI-leveranciers bewust zijn van de maatschappelijke impact van hun oplossingen. Hiermee tonen ze ethisch leiderschap. Maar minstens zo belangrijk: het betekent ook dat ze oog hebben voor zaken als transparantie, veiligheid, privacy en bijvoorbeeld het voorkomen van vooroordelen. Daarnaast is het natuurlijk tegenstrijdig wanneer jij als IT-partner duurzaamheidsdoelstellingen nastreeft, terwijl je gebruikmaakt van oplossingen van partijen die deze aan hun laars lappen.

Google is een goed voorbeeld van een leverancier die dit bewustzijn en maatschappelijke verantwoordelijkheid rondom hun AI-technologie in onder andere Google Cloud Platform zeer serieus neemt. Google heeft aanzienlijke inspanningen geleverd om de transparantie van hun AI-systemen te vergroten. Met name op het gebied van machine learning-modellen. Zo hebben ze richtlijnen vastgesteld om vooroordelen in AI tegen te gaan en werken ze eraan om de eerlijkheid van hun algoritmen te verbeteren.

Federated learning

Een ander voorbeeld van Google’s inzet voor maatschappelijke verantwoordelijkheid is hun streven naar het beschermen van privacy. Ze hebben zich toegelegd op het ontwikkelen van privacybewuste AI-oplossingen en hebben systemen ontworpen die gegevensbescherming bevorderen, zoals federated learning. Daarbij worden hun AI-modellen getraind, waarbij er zo zorgvuldig mogelijk met de ruwe data wordt omgesprongen. Zo zetten ze vol in op dataminimalisatie en anonimisering.

Bovendien heeft Google zich ingezet voor het delen van kennis en middelen met de bredere AI-gemeenschap. Door open source-tools beschikbaar te stellen en samen te werken met onderzoekers en beleidsmakers, dragen ze bij aan het bevorderen van ethische normen en best practices in de AI-industrie.

Meer weten?

Wil jij meer weten over de AI-mogelijkheden die Google Cloud Platform biedt om jouw duurzaamheidsdoelstellingen te ondersteunen? TD SYNNEX biedt de AI-oplossingen van Google en stelt IT-partners in staat om de oplossing te kiezen die naadloos aansluit op de behoeften van hun klanten.

  • Kennis en expertise: TD SYNNEX heeft een team van experts in AI die jou kunnen helpen bij de selectie, implementatie en ondersteuning van AI-oplossingen van Google.
  • Marketing en verkoopondersteuning: TD SYNNEX kan je helpen met marketing en verkoopondersteuning voor AI-oplossingen van Google. Dit omvat het ontwikkelen van marketingmateriaal, het organiseren van demo’s en ondersteuning bij het verkopen van AI-oplossingen van Google aan hun klanten.
  • Financiering: TD SYNNEX kan je helpen met financieringsdiensten voor AI-oplossingen. Hiermee verlaag je de drempel voor jouw klanten om met AI aan de slag te gaan. Bijvoorbeeld via leaseconstructies.

Lees ook het blog rondom het slimmer verkopen van AI en onze whitepaper over innovatie.

Je wilt aan de slag met AI, maar je hebt geen diepgravende kennis? Geen punt. Neem gerust vrijblijvend contact met TD SYNNEX op.