Ga naar pagina inhoud

AI: vergeet de ethische aspecten niet

Artificial Intelligence (AI) is een enorm krachtig hulpmiddel voor bijvoorbeeld gegevensanalyse en hulp bij besluitvorming. Tegelijkertijd moet je als IT-partner beseffen dat die potentie verantwoordelijkheden met zich meebrengt. Met deze ethische aspecten in het achterhoofd verklein je de kans op uitglijders.

IBM logo

‘With great power comes great responsibility’. Deze uitspraak moet bij Marvel-fans, maar ook bij velen buiten die kring, een belletje doen rinkelen. In 1962 deed oom Ben deze uitspraak richting zijn pleegzoon Peter Parker, de jongeman die uiteindelijk Spider-Man zou worden. De achterliggende boodschap: superkrachten zijn mooi, maar wees wijs wat je ermee doet.

Hoewel afkomstig uit een stripverhaal, bevat de uitspraak een algemene wijsheid. Een die ook rechtstreeks van toepassing is op AI. Want de enorme ‘power’ van deze technologie vraagt om een verantwoordelijke houding. Bijvoorbeeld ten aanzien van transparantie en datakwaliteit.

Dat vraagt wellicht om wat uitleg. Je kunt AI inzetten voor het analyseren van grote hoeveelheden gegevens. Daar komen inzichten uit voort die van grote invloed kunnen zijn op strategische beslissingen. Beslissingen die op hun beurt weer rechtstreeks van invloed kunnen zijn op individuen, of de samenleving als geheel. Het is in dat licht bezien belangrijk om te weten hoe AI-systemen tot bepaalde inzichten komen. En of bijvoorbeeld de data waarop inzichten gebaseerd worden, wel kloppen.

Het is daarom belangrijk om bij de implementatie van AI de volgende zaken te waarborgen:

Data kwaliteit

1. Datakwaliteit

Een van de essentiële aspecten van het ethisch en verantwoord inzetten van AI is het waarborgen van datakwaliteit. AI-systemen zijn slechts zo goed als de gegevens waarop ze zijn getraind. Als IT-partner speel je een cruciale rol bij de identificatie en correctie van eventuele datakwaliteitsproblemen. Zo voorkom je dat AI geen vooroordelen of onnauwkeurigheden vertoont.

Het verzekeren van een goede datakwaliteit is geen eenmalige oefening. Het is een voortdurend proces dat regelmatige monitoring en onderhoud vereist. Als IT-partner kun je ondersteunen bij een effectief datamanagementbeleid. Zo zorg je ervoor dat de gebruikte datasets voor AI-training actueel, nauwkeurig en representatief zijn.

2. Compliance

Een ander belangrijk aandachtspunt tijdens AI-implementaties is compliance. Zeker in sectoren die veel gevoelige gegevens verwerken, zoals onderwijs, overheid of de gezondheidszorg. Als IT-partner is het jouw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat die gegevensverwerking veilig gebeurt.

Een eerste stap bij het waarborgen van compliance is het uitvoeren van een uitgebreide risicoanalyse. Hierbij identificeer je potentiële beveiligingsrisico’s en kwetsbaarheden in het AI-systeem en de processen die ermee samenhangen. Op basis hiervan kan je maatregelen implementeren om compliance-problemen te voorkomen.

Het implementeren van AI op een compliant manier is een complexe taak. Het kan dan ook geen kwaad samen te werken met juridische experts en compliance-specialisten. Het regelmatig evalueren en updaten van het AI-systeem is eveneens cruciaal, omdat wet- en regelgeving voortdurend kunnen veranderen, en technologische ontwikkelingen snel gaan.

3. Transparantie

Transparantie is een ander cruciaal aspect voor een succesvolle en ethisch verantwoorde AI. Zo moet je aan interne stakeholders kunnen uitleggen hoe een AI-algoritme (ongeveer) werkt. Zij hebben namelijk recht om te weten hoe het AI-systeem tot bepaalde inzichten komt. Anders kunnen zij de getrokken conclusies en opgedane inzichten niet goed op waarde schatten.

Die transparantie hangt bovendien rechtstreeks samen met de eerder genoemde compliance. Zeker wanneer AI-systemen persoonsgegevens verwerken. Deze betrokkenen hebben volgens de privacywetgeving (AVG) recht om te weten dat hun data door AI-systemen verwerkt worden, en met welke redenen dat gebeurt. Zij moeten daar vooraf toestemming voor geven, en kunnen deze toestemming te allen tijde weer intrekken. Het is essentieel om de privacy van individuen te respecteren en altijd volledige transparantie te bieden over de aard en het doel van de gegevensverwerking.

Holistische aanpak

Een verantwoorde AI-implementatie vereist een holistische aanpak. Het is belangrijk dat alle eerder genoemde aspecten samenkomen in het gebruikte AI-platform. Een vendor die zich daarvoor hard maakt is IBM. Daar is een aantal argumenten voor:

  • 1. Goede datakwaliteit is keiharde voorwaarde. De AI-systemen van IBM hanteren strenge normen en processen rondom datakwaliteit. Enkel gegevens die voldoen aan strenge normen passeren de kwaliteitschecks en kunnen door het systeem worden verwerkt. Zo verzeker je dat datasets niet ‘vervuild’ raken met onvolledige of onjuiste data.
  • 2. Algoritmen zijn begrijpelijk en toegankelijk. IBM heeft zich toegelegd op het bieden van transparante AI-oplossingen. Ze hebben hun algoritmen zo ontwikkeld dat buitenstaanders deze kunnen begrijpen. Bovendien is de werking ervan open voor audits. Die openheid is cruciaal voor het opbouwen van vertrouwen in AI-systemen.
  • 3. Toegewijd aan wettelijke vereisten en industrienormen. IBM streeft ernaar om te voldoen aan alle relevante wettelijke vereisten en industrienormen. Ze werken hiervoor nauw samen met regelgevende instanties en implementeren doorlopend maatregelen om de privacy en veiligheid van gegevens te waarborgen.

Meer weten?

Wil jij meer weten over de AI-oplossingen van IBM en wat ze voor jouw business kunnen betekenen? TD SYNNEX biedt de AI-oplossingen van IBM en stelt IT-partners in staat om de oplossing te kiezen die naadloos aansluit op de behoeften van hun klanten.

  • Kennis en expertise: TD SYNNEX heeft een team van experts in AI die jou kunnen helpen bij de selectie, implementatie en ondersteuning van AI-oplossingen van IBM.
  • Marketing en verkoopondersteuning: TD SYNNEX kan je helpen met marketing en verkoopondersteuning voor AI-oplossingen van IBM. Dit omvat het ontwikkelen van marketingmateriaal, het organiseren van demo’s en ondersteuning bij het verkopen van AI-oplossingen van IBM aan hun klanten.
  • Financiering: TD SYNNEX kan je helpen met financieringsdiensten voor AI-oplossingen. Hiermee verlaag je de drempel voor jouw klanten om met AI aan de slag te gaan. Bijvoorbeeld via leaseconstructies.

Lees ook het blog rondom het slimmer verkopen van AI en onze whitepaper over innovatie.

Heb je vragen over innovatie en nieuwe technologieën in de IT?