Ga naar pagina inhoud

Duurzame IT: 12 mogelijkheden voor energie-efficiëntie

De digitale vooruitgang ging nog nooit zo snel. Met name op het gebied van generatieve AI buitelen de ontwikkelingen over elkaar heen. Dit heeft echter ook een keerzijde: een enorme toename in het energieverbruik van jouw klanten. Met deze 12 mogelijkheden verlaag jij hun kosten en realiseer je ook nog eens extra omzet voor jou als partner.

Het verwerken en opslaan van data kost steeds meer energie. Bedrijven die hun data ‘on-premises’ verwerken, zien dat terug in hun energiegebruik. Dat is slecht voor de portemonnee, en voor het milieu. Productie en gebruik van IT zijn momenteel verantwoordelijk voor 2,1 tot 3,9 procent van de wereldwijde broeikasgasemissies. Onderzoekers schatten dat dit percentage in 2040 tussen de 6 en 14 procent ligt. Zeker binnen de IT-hardwarelaag is er veel winst te boeken. Deze 12 mogelijkheden zorgen voor meer energie-efficiëntie:

#1 Consolideer servers van je klant

Uit onderzoek blijkt dat gemiddeld 25 procent van de servers in datacenters ‘zombies’ zijn. Ze vragen om ruimte, stroom, koeling, onderhoud en beheer, maar doen weinig tot niets. Voor de energie-efficiëntie is het verstandig om die servers uit te schakelen. Dat kan door workloads van onderbenutte servers te migreren naar krachtigere en efficiëntere servers.

#2 Dedupliceer en comprimeer data

Datadeduplicatie en -compressie verminderen de opslagbehoeften door duplicaten en inefficiënt opgeslagen data te elimineren. Hierdoor is minder fysieke hardware nodig en neemt het energieverbruik voor opslag en koeling af. Als partner kun je klanten adviseren over de beste deduplicatie- en compressiemethoden en deze implementeren.

#3 Beheer de datalevenscyclus

Data Lifecycle Management is het proces waarbij data worden beheerd vanaf het moment van creatie tot aan de verwijdering. Data worden op basis van belang en waarde door verschillende opslagfasen geleid. Dit proces helpt bij het identificeren en archiveren of verwijderen van verouderde data, wat resulteert in een vermindering van de opslagbehoefte en bijbehorend energieverbruik.

#4 Schoon datasets op

Verwijder verouderde, irrelevante of incomplete data. Deze stap kan de dataopslag met 20 tot 50 procent en de kosten voor energieverbruik met 30 procent verminderen, en tegelijkertijd de prestaties van databases en analysesystemen verbeteren.

#5 Virtualiseer de servers

Servervirtualisatie is een van de manieren om te komen tot serverconsolidatie. Hiermee verminder je het aantal servers door meerdere virtuele servers op één fysieke server te laten draaien. Dit verbetert de efficiëntie van servers; de onderbenutting wordt aanzienlijk teruggedrongen. Je klant bespaart hierdoor op hardware, beheer en energie.

#6 Vervang verouderde hardware

Vervang verouderde, niet-efficiënte IT-hardware door varianten met een hoog energielabel. Dit leidt tot aanzienlijke energiebesparingen en een afname van de CO2-uitstoot. Dit geldt niet alleen voor servers, computers en netwerkapparatuur, maar ook voor monitoren, printers en harde schijven. Een IT Asset Management (ITAM)-programma kan hulp bieden bij het efficiënt gebruiken, bijwerken of recyclen van IT-apparatuur.

#7 Configureer voor energie-efficiëntie

Door bijvoorbeeld kritisch te kijken naar de instellingen van servers en netwerkapparatuur, kun je het energieverbruik drastisch verlagen voor je klant. De ‘tuning guides’ die bijna iedere hardwareleverancier publiceert, helpen je bij het energiezuiniger instellen van de apparatuur. Maar ook upgrades en updates van de software en algoritmes kunnen bijdragen aan een efficiëntere werking.

#8 Migreer naar de cloud

Een transitie naar de cloud is een belangrijke mogelijkheid om energie te besparen. Door de schaalvoordelen is de opslag en verwerking van data in de cloud veel energiezuiniger dan on-premises. Aan partners onder andere de taak om in kaart te brengen welke workloads geschikt zijn, een migratieplan op te stellen en uit te voeren en in de cloud zorg te dragen voor het beheer.

#9 Verwerk data aan de edge

Edgecomputing brengt de verwerking van data naar de randen van het netwerk, dichter bij de bron van de data. Dit kan aanzienlijke energiebesparingen opleveren die volgens het IEEE kunnen oplopen tot 25 procent. Zo wordt er bespaard op de energie die normaal gesproken nodig is voor de overdracht van data tussen netwerken en datacenters.

#10 Beheer het energieverbruik

Maak gebruik van geavanceerde energiemanagementsystemen en -software die automatisch het energieverbruik volgen en optimaliseren op basis van de actuele en toekomstige behoefte. Dit omvat het uitschakelen of in een lage-energiestatus brengen van ongebruikte apparatuur. Deze software maakt het ook eenvoudiger om te rapporteren over duurzaamheid, door inzicht te bieden in de energieconsumptie.

#11 Gebruik de restwarmte

Gebruik de warmte die wordt geproduceerd door IT-apparatuur om andere ruimtes te verwarmen. Dit maakt de apparatuur zelf niet direct energie-efficiënter, maar zorgt wel voor een energiebesparing en dus voor een verbetering van de algehele energie-efficiëntie van de organisatie.

#12 Creëer bewustzijn

Het creëren van bewustzijn bij medewerkers over het belang van energie-efficiënt werken is cruciaal voor het verminderen van het energieverbruik binnen organisaties. Door training en communicatie kunnen medewerkers leren hoe hun dagelijkse activiteiten invloed hebben op energiegebruik, zoals het uitschakelen van computers en monitoren wanneer deze niet in gebruik zijn.

Cruciale rol voor partners

Als partner speel je een cruciale rol in het adviseren over en implementeren van energie-efficiënte IT-oplossingen. Met de ondersteuning van TD SYNNEX sta je er niet alleen voor. Wij bieden je de expertise en tools die je nodig hebt om jouw klanten naar een energiezuinige en duurzame toekomst te leiden.

Heb je vragen over duurzaamheid en jouw kansen in de IT?