Ga naar pagina inhoud

Circulaire IT biedt je nieuwe business opportunities

Produceren, gebruiken en weggooien? De circulaire economie rekent af met de verspilling van grondstoffen en materialen. Ook op het gebied van IT. En dat is goed voor het milieu én de portemonnee. Maar wat komt er allemaal kijken bij ‘circulaire IT’? En waar liggen voor jou als partner de kansen?

Circulaire IT richt zich op het creëren van een gesloten kringloop. In deze kringloop blijven IT-producten en -componenten zo lang mogelijk in gebruik. Als ze uiteindelijk het einde van hun levenscyclus bereiken, worden ze op een milieuvriendelijke manier gerecycled en worden grondstoffen teruggewonnen voor hergebruik. Elektronisch afval (e-waste) en de impact op het milieu worden zo tot een minimum beperkt.

Deze aanpak is niet alleen goed voor de planeet, maar biedt jouw klanten ook veel voordelen. Zo verbetert circulaire IT de efficiëntie van organisaties door de levensduur van technologie te verlengen, kosten te besparen en marges te verbeteren. De adoptie van circulaire IT-praktijken helpt bedrijven ook om te voldoen aan wet- en regelgeving op het gebied van duurzaamheid. De ontwikkeling van hoogwaardige, duurzame producten wordt bovendien aangemoedigd.

Voor partners is het eveneens een aantrekkelijke benadering. Circulaire IT bestaat uit meerdere aspecten waarop jij jouw klanten proactief kunt adviseren en waarvoor je diensten kunt aanbieden. We noemen vijf componenten van circulaire IT:

#1 Duurzaam ontwerp

Duurzaam ontwerp is niet voor niets het eerste aspect dat we aanhalen: het is de basis voor circulariteit. Duurzaam ontworpen producten worden gemaakt van duurzame materialen, zijn eenvoudig te repareren of bij te werken en aan het einde van de levensduur goed recyclebaar. Het hele ontwerp is gericht op een langere levensduur, minder afval en een lagere belasting van het milieu.

Modulaire servers zijn hier een goed voorbeeld van. Bij dit type server zijn componenten zoals processoren, geheugenmodules, opslag en netwerkconnectiviteit in afzonderlijke modules ondergebracht. Deze benadering maakt het mogelijk om componenten bij een defect gemakkelijk te vervangen, te upgraden of toe te voegen zonder de gehele server te moeten vervangen. Consumenten hebben volgens nieuwe Europese wetgeving ook recht op dit ‘Right to Repair’.

Partners spelen een cruciale rol door klanten te adviseren over duurzaam ontworpen producten en deze ook te leveren. Op die manier draag je direct bij aan het stimuleren van een meer circulaire en milieubewuste IT-markt.

#2 Verlengen van de levensduur

Het actief verlengen van de levensduur van IT-apparatuur is eveneens belangrijk voor circulaire IT. Dit kan door regelmatig onderhoud, tijdige reparaties en updates en upgrades van software en hardware. Of door software en algoritmes te optimaliseren voor een efficiëntere werking. Zo hoeven apparaten minder snel vervangen te worden, wat goed is voor het milieu en grondstoffen bespaart.

Ook het gebruik van opensourcesoftware kan een steentje bijdragen. Opensourcesoftware kan de afhankelijkheid van bepaalde hardware verminderen en de levensduur van bestaande systemen verlengen. IT Asset Management (ITAM)-software tot slot helpt organisaties bij het beheren van de levenscyclus van IT-assets, inclusief het maximaliseren van het gebruik, het verlengen van de levensduur van apparatuur en het bevorderen van hergebruik en recycling.

Partners spelen hierin een belangrijke rol door klanten niet alleen te voorzien van de noodzakelijke diensten en onderdelen voor onderhoud en reparaties, maar ook door het adviseren over en implementeren van de laatste updates en upgrades. Voor de klant resulteert dit in kostenbesparingen en een duurzamere IT-omgeving.

#3 Hergebruik en refurbishment

Inruilprogramma’s en refurbishment geven nog functionerende apparaten en componenten een tweede leven. Dit vermindert niet alleen de vraag naar nieuwe producten, maar draagt ook bij aan de vermindering van elektronisch afval en het efficiënt gebruik van grondstoffen. Je klant krijgt bovendien een vergoeding voor zijn oude apparatuur.

Bij het inzamelen van oude of het uitleveren van refurbished apparatuur komen echter veel handelingen kijken. TD SYNNEX biedt een scala aan diensten en producten om partners hierin te ondersteunen. Zo biedt TD SYNNEX met TD SYNNEX Renew een online portal waarin het hele proces van apparaten kan worden afgehandeld. Denk dan aan het realtime verkrijgen van offertes voor gebruikte apparatuur, het volgen van bestellingen, veilige verzending en gegarandeerd wissen van gegevens.

#4 Recycling en herwinning

Als refurbishment geen optie meer is, komen recycling en materiaalherwinning om de hoek kijken. Denk dan aan de herwinning van materialen zoals goud, zilver, koper en zeldzame aardmetalen, die vervolgens weer worden gebruikt in de productie van nieuwe apparaten.

Alle onderdelen en materialen moeten op de juiste manier en in overeenstemming met erkende milieunormen worden verwerkt. Binnen de Europese Unie stelt de Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)-richtlijn strenge regels voor de inzameling, verwerking en recycling van e-waste binnen de Europese Unie. Partners kunnen klanten helpen bij het naleven van deze richtlijn en verantwoorde recyclingprogramma’s faciliteren.

#5 Product-as-a-Service-modellen

Modellen waarbij producten als een dienst worden aangeboden, zijn sterk in opkomst. Zo bieden verschillende netwerkfabrikanten hun oplossingen voor bijvoorbeeld networking, security en storage ‘as a service’ aan. Als klant sluit je een abonnement af voor het gebruik van de oplossingen die je niet daadwerkelijk aanschaft, zoals ook bij cloudoplossingen het geval is.

Door de nadruk te leggen op gebruik in plaats van bezit, kunnen deze modellen aanzienlijk bijdragen aan de circulariteit van IT. Deze benadering dwingt fabrikanten om producten te ontwerpen die duurzamer zijn en gemakkelijker te onderhouden en te upgraden, omdat de fabrikant eigenaar blijft van het product. Dit kan de levensduur van producten verlengen en de totale materiaalbehoefte verminderen. Partners spelen een sleutelrol in dit model door klanten te adviseren en te ondersteunen bij de overstap naar deze diensten.

Samenwerking in de keten

Als partner speel je een cruciale rol in de transitie naar een circulaire IT. Dat brengt een verantwoordelijkheid met zich mee, maar opent ook deuren naar nieuwe zakelijke kansen. Door het omarmen van circulaire IT ontstaan er mogelijkheden om nieuwe inkomstenstromen te genereren via bijvoorbeeld levenscyclusbeheer, refurbishment, recycling en Product as a Service-modellen.

De overgang naar een volledig circulaire IT-sector is echter complex. Om tot een volledig gesloten kringloop te komen, is een diepgaande samenwerking nodig tussen alle belanghebbenden. Tussen fabrikanten, klanten, overheden, gespecialiseerde partijen én partners.

Heb je vragen over duurzaamheid en jouw kansen in de IT?