Ga naar pagina inhoud

Wie zijn wij?

Top Employer

We zijn al 2 jaar op rij Top Employer!

Het certificaat van het Top Employers Institute betekent dat wij een People First benadering hebben in ons HR-beleid.
Met andere woorden, we zijn een organisatie waar je met plezier werkt en waar onze mensen centraal staan.

Voor deze certificering hebben we een HR Best Practices Survey ingevuld van circa 400 vragen op zes HR-domeinen: People Strategy, Work Environment, Talent Acquisition, Learning, Well-being en Diversity & Inclusion.
De antwoorden zijn vervolgens geanalyseerd en hebben geleid tot dit mooie certificaat.

We zijn dan ook heel trots dat wij ons Top Employer mogen noemen!

Top Employer 2022 badge

Het TD SYNNEX Klimaat Parlement

Wij willen een statement maken! Onze ambitie is om in de Benelux tegen 2030 klimaatneutraal te zijn. En dat is een stevige ambitie want onze CO2-uitstoot in 2022 staat gelijk aan 1 windmolen 2,3 jaar laten draaien of 260.500 bomen planten.

Met een groot warehouse en 5 kantoorlocaties wordt onze CO2-uitstoot vooral veroorzaakt door ons elektriciteitsverbruik, ons wagenpark, vliegreizen en afval.

Contactgegevens

Meer weten? Kennis maken? Neem dan contact met ons op!