Ga naar pagina inhoud

Veeam incumbency policy per 1 juli 2024

Met ingang van 1 juli 2024 heeft Veeam de regels rondom de incumbency policy gewijzigd. Hierdoor wordt de incumbent partij beschermt tegen concurrentie.

Wat houdt de incumbency policy in?

De incumbent partij is de reseller die het vorige contract heeft aangeboden of verlengd en ondersteuning heeft verleend aan de eindklant gedurende de looptijd van het contract. De policy heeft betrekking op een contract, niet op een eindklant. Het kan namelijk zo zijn dat een eindklant bij verschillende partijen contracten heeft afgesloten.

Kortingen voor het verlengen van perpetual licenties of subscription blijven hetzelfde voor de incumbent reseller tot de datum dat het contract afloopt. Vergeet de reseller tijdig het contract te verlengen voor de eindklant dan wordt de reseller automatisch non-incumbent.

Wat betekent het als je non-incumbent bent?

In alle andere gevallen ben je als reseller non-incumbent en dat betekent dat de reseller maar 1% inkoopkorting ontvangt. Verzoeken om extra marge, zullen vanuit Veeam niet worden goedgekeurd, dit ter bescherming van de incumbent reseller.

Is er nog steeds een bevestiging van de klant nodig als een non-incumbent reseller om een offerte vraagt?

Ja, Veeam blijft bevestiging van de klant via e-mail of telefoon vereisen om een ​​offerte te kunnen uitbrengen aan de non-incumbent reseller.

Indien de eindklant besluit om via de non-incumbent reseller het contract te verlengen, dan krijgt de reseller toch nog steeds de non-incumbent korting. Na het verlengen, zal deze reseller de incumbent reseller zijn. 

Resellers kunnen het Veeam ProPartner portaal gebruiken om alle lopende verlengingscontracten te identificeren of neem contact op met het Veeam team van TD SYNNEX.

Meer informatie over deze policy? Neem contact met ons op.