Ga naar pagina inhoud

Voldoen aan de AVG-wetgeving?

Profiteert jouw klant ook van de mogelijkheden van hybride cloud? Die flexibiliteit betekent ook meestal dat de persoonlijke data verspreid is over het eigen datacenter en vaak meerdere clouds. Dat levert steeds vaker uitdagingen op om te voldoen aan de AVG-regelgeving.

De AVG (Algemene Verordering Gegevensbescherming) vereist dat een organisatie een procedure inzichtelijk heeft over hoe er met privacygevoelige informatie wordt omgegaan. Het opslaan, raadplegen en archiveren moet aantoonbaar veilig gebeuren om persoonlijke en privacygevoelige gegevens niet in handen van derden te laten vallen, of toegankelijk te laten zijn voor interne personen die hier niet toe bevoegd zijn.

NetApp Data Sense
NetApp Data Sense levert het inzicht in data en biedt de oplossing. Automatisch en AI-gestuurde classificering van data die persoonlijke gegevens identificeert, vanaf elke databron, waar deze zich ook bevinden.

De voordelen van geautomatiseerde en AI-gestuurde classificering en identificatie van data zijn:
– Weet waar persoonsgegevens staan
– Weet wie er toegang heeft en wanneer gegevens zijn geraadpleegd
– Volg eenvoudig ‘het recht om vergeten te worden’ verzoeken op
– Identificeer mogelijke veiligheidsissues en onderneem actie
– Identificeer naast persoonsgegevens ook andere type data
– Tier of archiveer niet-geraadpleegde data naar goedkopere media

Voldoe aan de verantwoordingsplicht
Help je klant AVG-compliant te zijn met NetApp Data Sense en bespaar veel tijd met het inzichtelijk maken van persoonsgegevens in ongestructureerde data. Stel automatisch rapporten beschikbaar en laat zien dat de organisatie het aantoonbaar onder controle heeft. Voorkom boetes die voortkomen uit AVG-audits bij niet volledige of gebrekkige procedures voor beveiligen van persoonsgegevens.

Meer weten?

Bezoek de website van NetApp of neem contact op met het NetApp team van TD SYNNEX voor meer informatie, via 088-1334461 of mail naar netapp.nl@tdsynnex.com.