Ga naar pagina inhoud

Vandaag starten met duurzaam ondernemen?

Toegegeven, het is niet altijd het eerste onderwerp waar de meeste organisaties aan denken met de invulling van een businessmodel. Aan de andere kant zien we overal dat mensen zich steeds meer bewust zijn van hun plaats in de maatschappij en hun ecologische footprint. Het gedrag van hoe men leeft, werkt, consumeert en zakendoet, is van invloed op de leefomgeving en het milieu. Deze bewustwording leidt ertoe dat mensen ook keuzes maken met wie zij zakendoen, bij wie zij producten en diensten kopen en consumeren. Organisaties zien dit ook en willen hun maatschappelijke waarde steeds vaker een belangrijk onderdeel van de algehele waarde van het bedrijf laten zijn. Maar hoe pak je dat aan?

Wat is ESG?
ESG gaat over milieu, maatschappij en bestuur. Gedreven vanuit deze aanpak, kunnen organisaties het streven naar positieve resultaten voor de maatschappij en het milieu meenemen in hun bedrijfsfilosofie en deze opzetten, beheren en rapporteren.

Invulling geven aan ESG
Dell Technologies heeft ESG omarmd en gebruikt deze bedrijfsbenadering in de hele bedrijfsvoering. De impact hiervan maakt Dell tastbaar met het plan, de pijlers en de doelen die de organisatie zich oplegt. Dell neemt partners hier ook min of meer automatisch in mee, door niet alleen in IT behoeften te voorzien, maar ook een positieve impact hebben op de mens, zijn leefomgeving en de planeet. Zo wordt een korte termijn perspectief met alleen financiële waarde, uitgebreid met een gemeenschappelijke waarde van de organisatie.

De vier pijlers van Dell
Dell stelt zich als doel om menselijke vooruitgang te stimuleren. Met de ESG als uitgangspunt, kan op de volgende vier pijlers de meeste verantwoordelijkheid en verandering worden gerealiseerd door Dell:

• Duurzaamheid stimuleren
• Inclusie realiseren
• Levens transformeren, door toegang tot gezondheidszorg en onderwijs te bieden
• Ethiek en dataprivacy voorop stellen

Dell Partners vervullen een belangrijke rol
We vertelden het al: door zaken te doen met Dell, lever je deze waarden met de oplossingen die jij aanbiedt. Zowel overheid maar ook zeker profit organisaties zien dat een transformatie naar een organisatie die werkt volgens de ESG aanpak, een positieve uitwerking heeft op klanten, patiënten, leveranciers en de hele keten waarin zij opereren. Het spreidt zich uit omdat iedere organisatie ziet dat duurzaam zakendoen ook nieuwe klanten aantrekt. Organisaties die hier niet de focus op hebben, zullen merken dat dit niet langer wordt geaccepteerd.

Wat doet Dell concreet?
Bij Dell Technologies worden keuzes gemaakt om producten en diensten zo te ontwikkelen, te verkopen, te onderhouden en te recyclen, dat afval, energieverbruik en uitstoot wordt verminderd. De impact op het milieu wordt hiermee zo laag mogelijk gehouden en helpt jou en jouw klanten jouw eigen duurzaamheidsdoelstellingen te behalen. Keuze van materialen begint al op de tekentafel: waar een minder milieubelastend component of gerecycled materiaal gekozen kan worden, zonder af te doen aan kwaliteit, wordt deze ingezet, of dit nu het product of de verpakking ervan betreft. Ook wordt het hergebruik en recyclen hierin direct meegenomen om de circulaire economie te versnellen en een positieve impact te realiseren. Dell Technologies heeft zich dan ook tot doel gesteld om tegen 2030 voor elk product dat een klant koopt, een gelijkwaardig product te zullen hergebruiken of recyclen en tegen 2050 nul uitstoot van broeikasgassen te hebben bereikt.

Wat doet dit voor jouw business?
Uiteraard zijn er nog veel meer punten binnen ESG aanpak, die we hier niet benoemd hebben, maar via de Dell website gedetailleerder na te lezen zijn, of download de presentatie die je na wat aanpassingen ook voor jouw klanten kunt gebruiken. Van belang is dat je weet dat je met Dell een uitstekende keuze maakt om duurzaam ondernemen vanuit de IT-kant van jouw klant invulling te geven, vanaf levering tot na de levenscyclus van het product. Je kunt je hiermee onderscheiden en dit uitdragen in jouw bedrijfsdoelen en MVO-beleid via jouw website en marketing. Je transformeert jouw bestaande klanten naar meer duurzaam opererende organisaties en trekt nieuwe klanten aan.

Met Dell Technologies lever je een bijdrage aan een meer duurzame IT organisatie van jouw klant.