Ga naar pagina inhoud

Hoe je netwerkaudio kunt gebruiken om de veiligheid en bedrijvigheid op industriëterreinen te verbeteren

De meeste mensen zijn inmiddels bekend met de verschillende manieren waarop je netwerkaudio kunt gebruiken om waarde toe te voegen aan verschillende omgevingen. Dit kunnen vooraf opgenomen aankondigingen zijn die reizigers herinneren aan veiligheidsprocedures in treinen, berichten aan winkelend publiek over de interessante kortingen of zelfs het geruststellen van studenten dat er hulp onderweg is na een incident op de school of universiteit.

Vanuit een industrieel perspectief zijn de toepassingen en use cases even sterk en impactvol. Netwerkaudio kan worden gebruikt ter ondersteuning van verschillende aspecten van het  verbeteren van de beveiliging en de ondersteuning van de dagelijkse werkzaamheden tot de verbetering van de veiligheid in fabrieken.

Netwerkaudio vs analoog – wat is het verschil? 
Voor we ingaan op de use cases voor audio in de kritieke infrastructuur en industrie, is het goed om te weten welke verschillen er bestaan tussen netwerkaudio en de traditionele analoge systemen. 

Over het algemeen vereisen netwerkaudiosystemen minder apparatuur, geen centraal rek en geen technische ruimte in vergelijking met analoge opstellingen. Deze oplossingen worden aangesloten op een standaardnetwerk, wat installatie, configuratie en beheer eenvoudiger maakt en zonder dat er speciale bekabeling nodig is. Er is slechts één kabel nodig voor zowel de voeding als de aansluiting. Operators kunnen het hele systeem efficiënter beheren en eventuele problemen snel opsporen en aanpakken. Dit helpt vervolgens de uitvaltijd te verminderen en verbetert de efficiëntie van de oplossing. Dit heeft een positieve bijdrage aan het succes van je bedrijf. Nu dit onderscheid duidelijk is kunnen we kijken naar hoe je audio kunt gebruiken om de veiligheid, beveiliging en operationele efficiëntie op industriële locaties kan ondersteunen. 

Perimeter verdediging tegen indringers
Audio-oplossingen zijn slechts één onderdeel in het arsenaal dat wordt ingezet om de beveiliging van een kritieke locatie te waarborgen. Netwerkcamera’s met analytics spelen een belangrijke rol bij het opsporen en onderzoeken van ongewenste activiteiten. Audio kan ondersteuning bieden door indringers of dieven actief af te schrikken. Neem bijvoorbeeld het volgende scenario: 

Het is vroeg in de ochtend en de bewaker van dienst heeft net zijn patrouille op het industrieterrein voltooid. Hij besluit nog een kop koffie te nemen om de rest van de dienst door te komen en begint een gesprek met de andere bewakers. Ondertussen proberen aan de andere kant van het terrein drie gemaskerde inbrekers in te breken.

De inbrekers denken ten onrechte dat de duisternis voldoende is om niet ontdekt te worden, maar geavanceerde thermische camera’s met analytics zien de inbrekers zodra ze binnenkomen. Een hoornluidspreker speelt een opgenomen bericht af dat de daders waarschuwt dat de politie onderweg is, waardoor ze zich terugtrekken. Hierdoor is schade aan bedrijfseigendommen voorkomen, wat niet alleen geld en tijd bespaart, maar ook de continuïteit van de productie waarborgt.

Audio helpt de operationele efficiëntie verbeteren
Hoewel inbraakbeveiliging een belangrijke toepassing van audio is, zijn er ook andere gebieden binnen een industriële omgeving die hiervan kunnen profiteren.

Zo is het minimaliseren van de verstoring op de productielijn cruciaal om ervoor te zorgen dat er geen vertragingen optreden bij de levering van producten aan klanten. Je kunt audio-oplossingen bijvoorbeeld gebruiken om met gesproken berichten het personeel informeren over oververhitting, defecte apparatuur of procesfouten, zoals vastgelopen producten op transportbanden, zodat er snel ingegrepen kan worden. 

Als de omgeving rumoerig is, kan het moeilijk zijn om gesproken berichten te horen. In deze gevallen kan een stroboscoopsirene fungeren als visuele waarschuwing om het personeel te laten weten dat er een afwijking is gedetecteerd. Het toevoegen van audio in een industriële omgeving betekent uiteindelijk minder ongewenste stilstand, efficiëntere en lopende productieprocessen en minder materiaalverlies.

Minimaliseren van incidenten door ondersteuning van veiligheidsprocedures
Het waarborgen van de veiligheid van werknemers is een prioriteit, waarbij elk proces en ieder gebied nauwkeurig wordt geëvalueerd om risico’s te identificeren en te minimaliseren. Zelfs getraind en ervaren personeel kan betrokken raken bij ongelukken en je kunt netwerkaudio gebruiken om het personeel te herinneren aan de veiligheidsprocedures. 

Je kunt bijvoorbeeld geautomatiseerde berichten instellen om mensen te waarschuwen dat ze verboden of gevaarlijke gebieden betreden nadat ze zijn gedetecteerd door een camera met intelligente analytics. Deze snelle interventie kan het verschil maken door ongelukken te voorkomen, de gezondheid van werknemers te ondersteunen en stilstand te verminderen. 

Camera’s met analytics  kunnen detecteren of iemand een veiligheidshelm of – hesje draagt en een melding geven als dit niet het geval is. Gezondheids- en veiligheidsherinneringen, zoals het dragen van de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen, kunnen ervoor zorgen dat ook bij medewerkers hun gezondheid prioriteit krijgt.

Toch zijn er op industriële locaties ongevallen en noodsituaties, die desastreuze gevolgen kunnen hebben. Prioriteit nummer één is om al het personeel zo snel mogelijk in veiligheid te brengen. Een combinatie van luidsprekers en camera’s kan waardevol zijn bij het beoordelen van de situatie, terwijl live of vooraf opgenomen berichten worden uitgezonden ter ondersteuning van de evacuatie. Dit biedt de flexibiliteit die nodig is om het personeel te begeleiden als de situatie verandert of snel verslechtert, waardoor de efficiëntie verbetert en mogelijk levens worden gered. Dit soort systemen zijn een aanvulling op bestaande gecertificeerde evacuatiesystemen. 

Netwerkaudio voegt op talloze manieren waarde toe
Gezien de complexiteit van een industriële omgevingen kun je netwerkaudio-oplossingen gebruiken om de beveiliging te versterken, processen te stroomlijnen, de efficiëntie te verbeteren en het welzijn van de werknemers te waarborgen. Uiteindelijk ligt de meerwaarde van deze oplossing in de functionaliteit ervan, waardoor in een groot aantal scenario’s compromissen of investeringen in een afzonderlijk systeem overbodig worden.

Meer informatie
Wil je meer weten over de oplossingen van Axis en hoe TD SYNNEX je hierbij kan helpen? Neem dan vooral contact met ons op!